Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Hướng Dẫn Active Office 2016 thành công 100% nhanh nhất 2017. Kích hoạt miễn phí Microsoft Office 2016 Professional Plus chưa đến 1 phút

Siêu đơn giản và nhanh chóng, bạn sẽ chỉ mất 10 phút để có thể kích hoạt Microsoft Office 2016 Professional Plus mới nhất hiện nay bằng hình thức Active By Phone.

Microsoft Office 2016 Professional Plus sẽ có một số điểm hấp dẫn như sau:

  • Tell Me là một công cụ mới, giúp chúng ta tìm kiếm nhanh một tính năng nào đó trong trường hợp không nhớ phải bấm vào đâu, chẳng hạn làm thế nào để tô đậm chữ, in nghiêng, tăng kích cỡ lùi dòng, cách dòng văn bản…
  • Tính năng Sway mới cho phép tạo slide thuyết trình siêu nhanh
  • Ảnh chèn vào thông minh hơn, có thể tự động xoay chiều
  • Đọc được tài liệu cũ, có thể dùng để mở lại các file văn bản cũ nhưng vẫn còn lưu trữ

Active Office 2016

Tải về, cài đặt và tiến hành theo hướng dẫn:

Đầu tiên, cài đặt Microsoft Office 2016 Professional Plus, sau đó tắt đi – Nếu đã cài, tiến hành bước kế.

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Công Cụ Kích Hoạt Bản Quyền Office 2016

Ở mục Start tìm kiếm của Windows, gõ Notepad, sau đó mở lên và copy đoạn chữ bên dưới vào file Notepad:

@echo off
title Activate Microsoft Office 2016 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2016&echo – Microsoft Office Professional Plus 2016&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_kms*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\proplusvl_mak*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:WFG99 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:DRTFM >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:BTDRB >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:XQNVK-8JYDB-WJ9W3-YJ8YR-WFG99 >nul&set i=1
:server
if %i%==1 set KMS_Sev=kms4.MSGuides.com
if %i%==2 set KMS_Sev=kms5.MSGuides.com
if %i%==3 set KMS_Sev=kms6.MSGuides.com
if %i%==4 goto notsupported
cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS_Sev% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.
cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit forum [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto server)
explorer “//fptshop.com.vn”&goto halt
:notsupported
echo.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/getmsps
:halt
pause

Hoặc tải về có sẵn tại đây: https://drive.google.com/file/d/0B71jLTYuRfZAQkxPOFR5VUE4ajA/view

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Save lại file Notepad ở trên với tên “active.cmd”

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Hướng dẫn Active Office 2016

Tiếp đến, chuột phải trên file “active.cmd”, chọn Run as Admin.

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Cuối cùng, mở Office và cùng kiểm chứng, mọi thứ đã được hoàn thành

Cách Active Office 2016 | Crack Office 2016 thành công 100%

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.