Cách Khắc Phục Lỗi Corel X6 X7 Mất Bản Quyền

Video lưu trữ cách khắc phục lỗi mất bản quyền khi đã crack xong. sau khi thực hiện các thao tác trên, corel sẽ không báo lỗi về bản quyền nữa.

—-

Các bạn có thể download phiên bản mới của CorelDraw X8 32bit.

Link Software: http://brisktopia.com/7Kmn

Link Crack: http://brisktopia.com/7Kpg

Bình Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.